Referenser

Lat Met metallbearbetning har specialiserat sig på dekorativa och praktiska metallprodukter – staket, grindar, skjutgrindar, trappor och handledare/relingar, affärshyllor, miljöprodukter och olika ickestandard produkter med en vikt som ej överstiger 1 ton och ej är längre än 12 meter. (Beroende på produktens tekniska specifikation, dess vikt och dimensioner, kan Lat Met även göra större produkter).