Lat Met saules parks, energo efektivitātes paaugstināšana

01.03.2024. uzstādīts saules parks. Projektētā jauda 79,63Kw/h (175 saules paneļi x 455w), maksimāla izejošā invertora jauda 60kw. Saules parkā plānots saražot 85 187 kWh/gadā. Pašpatēriņā (nenododot tīklā) plānots izmantot 26 563 kWh/gadā, tīklā plānots nodot 58 624 kWh/gadā. Plānotais CO2 samazinājums 40033kg/gadā. Gada griezumā plānots patērēt visu saules parkā saražoto elektrību.  Tuvāko mēnešu laikā citā uzņēmuma struktūrvienībā plānots uzstādīt  vēl papildus saules mikro staciju  11kw izejošā jauda, ~14,66 kw (saules paneļu jauda).

Šis ir mūsu uzņēmuma ieguldījums ekoloģijā un  zaļākā dzīvesveidā. Mēs no sirds  ticam, ka kopīgiem spēkiem mēs varam pasauli padarīt labāku un tas bija galvenais iemesls, kāpēc izlēmām realizēt šo projektu. Ekonomisko ieguvumu no šīs investīcijas šobrīd sarēķināt ir ļoti grūti, jo visi saskaitāmie ir manīgi un zināmi tikai aptuveni. Protams mēs zinām iekārtu jaudu un tehniskos parametrus,  bet saulaino dienu skaits ir zināms tikai vidēji statistiski un elektrības cena ir gandrīz neprognozējama. Gandrīz tikpat neprognozējamas ir iespējamās likumdošanas un pārvades tarifu izmaiņas nākotnē.  Skaidrs ir tas, ka šī investīcija atmaksāsies, bet precīzu termiņu šobrīd prognozēt ir grūti. Projekts tiek finansēts no ALTUM kredīta līdzekļiem ar ES līdzfinansējumu un plānotais atmaksāšanas  periods ir 5-9 gadi. Ņemot vērā, ka kredīts ir ņemts uz 10 gadiem, tad pozitīvu naudas plūsmu no šis investīcijas plānojam jau no pirmā gada. Kopējās investīcijas saules parka izbūvē sastāda 55000EUR +PVN= 665000EUR, plānotā kapitāla atlaide 15 060 EUR (ES finansējums, ALTUM publicitātes pasākumu lapā šī summa norādīta lielāka, jo šajā lapā arī kredīta summa tiek uzskata par ES finansējumu), Lat Met ieguldījums un ALTUM aizdevuma līdzekļi - 39840EUR. Lai šī investīcija atmaksātos 10 gadu laikā un naudas plūsma no šī darījuma būtu pozitīva, saules parkam 1 gada laikā ir jāsaražo elektrība  par 6000 EUR (500 EUR/mēnesī). Kādam tas liksies ļoti daudz, kādam citam tas liksies ļoti maz.  Atgādinu, ka saules parka īpašnieks ir juridiska persona un jau pēc šī brīža likumdošanas uzņēmumiem nav pieejama uzkrājošā sistēma. Tas nozīmē, ja uzņēmuma saules parks pl.12:00 dienā ražo elektrību lielā apjomā un elektrība tajā brīdī  biržā maksā 0,00eur, tad mēs to par nulles vērtību arī atdodam kopējā tīklā, bet, pienākot vakaram, kad saules parks vairs nespēj ražot elektrību, mēs elektrību par biržas cenu esam spiesti pirkt atpakaļ ražošanas vajadzībām un tad var izrādīties, ka elektrība jau maksā daudz vairāk.  Neskatoties uz neskaidro finansiālo ieguvumu no saules parka, esam lepni un priecīgi, ka varējām  realizēt šo projektu un ieguldīt savu artavu zaļās enerģijas ražošanā, CO2 izmešu samazināšanā. Ar interesi vērosim saules parka ienesīgumu. 

 Mūsu ražošanas ēkas jumts bija ideāli piemērots saules parka montāžai, tas ir pavērsts uz dienvidiem un atrodas ~27 grādu leņķī, kā arī tas atrodas lauka malā un nav aizēnots ar kokiem.